Pohádka O červené řepě

S dětmi jsme hráli pohádku O červené řepě.

Dětský den

Bubnování a muzikohrátky

Hasiči

Den Matek- přání

Májka

Den Země

Závody

Červené autíčko

Hýbanky