Ceník

Ceny za poskytované služby jsou stanovovány na základě požadované docházky a individuálních potřeb každého dítěte.