Kulíškův den

Časy jsou orientační, všechny činnosti a aktivity jsou prováděny s ohledem na momentální stav dětí.

7.00 - 9.00  scházení dětí, volná hra

9.00 - 9.30  ranní rozcvičení, pohybová hra

9.30 - 10.00  svačinka

10.00 - 11.30  dopolední činnosti dle programu

11.30 - 12.00  oběd

12.00 - 12.30  příprava na odpočinek - odpolední klid, četba pohádek, přebíraní dětí

12.30 - 14.30  odpolední klid, pohádky

14.30 - 15.00  svačinka

15.00 - 16.00  odpolední činnosti, volná hra, kroužky