Bezpečné prostředí

Jesličky jsou situovány v klidném a příjemném prostředí v přírodě v blízkosti CHKO Beskydy, mimo rušné centrum města. O Vaše děti se stará zkušený a kvalifikovaný personál z řad zdravotníků a pedagogů. Provozovna splňuje náročné hygienické, požární a stavební normy. Jesličky jsou pravidelně kontrolovány Krajskou hygienickou stanicí. Všechny děti navštěvující naše zařízení jsou v rámci ceny pojištěny proti úrazu a odpovědnosti za případné způsobené škody.

Pohybovou aktivitu

U dětí provádíme pravidelně pohybovou činnost. Velký důraz klademe na pravidelný pohyb venku na čerstvém vzduchu, ke kterému využíváme vlastní vybavené venkovní hřiště, přilehlý areál se závodní dráhou, hřiště s umělým povrchem, nebo procházky po okolí. Při cvičení používáme moderní cvičební pomůcky. 

Hudební výchovu

Hudební činnost u dětí provádíme každý den v rámci řízené činnosti. Děti učíme jednoduché písničky a říkanky. Kromě českého jazyka děti seznamujeme pomocí písniček s prvními anglickými slovy.

Tvoření a výtvarnou činnost

Tvoření a výtvarnou činnost zajišťujeme podle věku dětí. Děti se v Kulíšku seznamují s rúznými technikami výtvarné výchovy (lepení, barva štětcem, křídami, razítkování, prstovými barvami, tuží....). Snažíme se o rozmanitost a rozvoj jemné motoriky.

Zajímavé akce

Velmi oblíbené u děti jsou pravidelně organizované výlety, divadla, karnevaly, dětské dny, oslavy narozenin a mnoho dalšího. Děti seznamujeme s tradicemi a zvyky v době Vánoc a Velikonoc. 

Pobyt ve venkovním prostředí

Jesličky se nacházejí ve velmi klidném prostředí, které umožňuje dětem nerušenou hru a pobyt venku. Pokud nám přeje počasí, trávíme řízenou i volnou činnost venku na zahradě nebo chodíme na procházky po okolí. K jeslím patří oplocená zahrada s vybaveným venkovním hřištěm.