Pohádka O červené řepě

S dětmi jsme hráli pohádku O červené řepě.

Halloween

Podzim v Kulíšku

Pouštění draků

Tvoření z přírodnin

Zpíváme a tančíme

Sbírání kaštanů