Zaseli jsme obilí na Velikonoce

Výlet k řece

Barvení kamenů

Stanování

Výroba letadýlek

Hledáme poklad

Léto- tvoříme